+386 (0)2 429 91 20 pr@radiosi.eu

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri “Slovenia’s hidden gems 2021”

1. Organizator nagradne igre 
Nosilec akcije in izvajalec nagradne igre je RTV Slovenija, Radio Si, Ilichova 33, 2000 Maribor

2. Trajanje nagradne igre 
Nagradna igra bo potekala od 1.10.2021 do 31.10.2021.

3. Pogoji za sodelovanje
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, ki v času trajanja nagradne igre oddajo svoj glas v akciji Slovenia’s hidden gems na spletnem mestu www.sloveniashiddengems.si in navedejo zahtevane podatke.

V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov bo sodelujoči izločen iz sodelovanja in žrebanja.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar le enkrat tedensko.

4. Nagrade 
Uporabniki se bodo s sodelovanjem v nagradni igri Slovenia’s hidden gem potegovali za praktične nagrade navedene na www.sloveniashiddengems.si

5. Žrebanje nagrad 
Žrebanje nagrad bo potekalo 8.11.2021 na sedežu družbe Radia Si.

Pri žrebu se upošteva vsak oddan glas posameznika.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnem mestu www.sloveniashiddengems.si v roku 2 delovnih dni od dneva žrebanja. Nagrajenci bodo prejeli elektronsko pošto z obvestilom o prejemu nagrade.

Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

6. Obveščanje nagrajencev
Izžrebanci bodo  z elektronskim sporočilom prejeli obvestilo o tem, da so bili izžrebani in zahtevo po oddaji osebnih podatkov. Uporabniki, ki ne bodo prejeli nagrade, o tem ne bodo obveščeni.

Izžrebanec je upravičen do nagrade, če pošlje elektronsko sporočilo z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka) v roku 14 dni od prejetja obvestila o tem, da je bil izžreban.

Če organizator nagrade iz kakršnegakoli razloga (na strani nagrajenca) ne more podeliti nagrajencu, le-ta izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu.

7. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po pošti po dogovoru z Radiem Si. Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

V primeru mladoletnih nagrajencev se prevzem nagrad ureja z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem prevzeti nagrado v skladu s pravili nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
S sodelovanjem v nagradni igri na spletnem mestu uporabnik potrdi strinjanje s pogoji za sodelovanje v nagradni igri na www.sloveniashiddengems.si.

RADIO Si zbira osebne podatke v glasovanju samo za namene tega glasovanja in te nagradne igre ter za pošiljanje morebitne nagrade. Podatki bodo za ta namen shranjeni do 30.5.2022. Sodelujoči v glasovanju in nagradni igri se ob prijavi lahko strinjajo, da jim enkrat mesečno na e-naslov Radio Si pošlje e-novičke in obvestila o nagradnih igrah/akcijah Radia Si.

RADIO Si skrbno varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice do vpogleda, popravka, prenehanja obdelave, izbrisa in omejitve obdelave. V kolikor ne želite, da vaše podatke hranimo in jih obdelujemo nam to sporočite na pr@radiosi.eu. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši vaše pravice se lahko obrnete na pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov: vop@rtvslo.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja marketinških akcij uredništva Radia Si, skladno z zakonom.

9. Razno
Z oddajo glasu za Slovenia’s hidden gem 2021, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša.

Organizator je izključno pristojen za reševanje pritožb v zvezi z nagradno igro.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Informacije
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.sloveniashiddengems.si.

V primeru težav ali nejasnosti prosimo kontaktirajte organizatorja na radio.si@rtvslo.si.

 

Pravila in pogoji za sodelovanje v akciji in nagradni igri “Naj smučišče 2023/24”


1 .Organizator nagradne igre

Nosilec akcije in izvajalec nagradne igre je RTV Slovenija, Radio Si, Ilichova 33, 2000 Maribor.

2. Trajanje akcije in nagradne igre
Glasovanje in nagradna igra bo potekala od sredine decembra do sredine marca 2024.

3. Pogoji za sodelovanje
V glasovanje so uvrščena vsa slovenska smučišča v različnih kategorijah. V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, ki v času trajanja nagradne igre oddajo svoj glas v akciji Naj kopališče na spletnem mestu www.najsmucisce.si in navedejo zahtevane podatke.
V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov bo sodelujoči izločen iz sodelovanja in žrebanja.
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar le enkrat tedensko.

4. Nagrade
Uporabniki se bodo s sodelovanjem v nagradni igri Naj smučišče 2023/24 potegovali za naslednje nagrade:
V tedenskih žrebanjih podarjamo: 15x darilni paket Radio SI, praktične nagrade, smučarske karte …

5. Žrebanje nagrad
Žrebanja nagrad bodo potekala tedensko (vsako sredo)  na sedežu družbe Radia Si.

Pri žrebu se upošteva vsak oddan glas posameznika.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnem mestu www.najsmucisce.si v roku 2 delovnih dni od dneva žrebanja. Nagrajenci bodo prejeli elektronsko pošto z obvestilom o prejemu nagrade.

Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

6. Obveščanje nagrajencev
Izžrebanci bodo  z elektronskim sporočilom prejeli obvestilo o tem, da so bili izžrebani in zahtevo po oddaji osebnih podatkov. Uporabniki, ki ne bodo prejeli nagrade, o tem ne bodo obveščeni.

Izžrebanec je upravičen do nagrade, če pošlje elektronsko sporočilo z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka) v roku 14 dni od prejetja obvestila o tem, da je bil izžreban.

Če organizator nagrade iz kakršnegakoli razloga (na strani nagrajenca) ne more podeliti nagrajencu, le-ta izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu.

7. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po pošti po dogovoru z Radiem Si. Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

V primeru mladoletnih nagrajencev se prevzem nagrad ureja z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem prevzeti nagrado v skladu s pravili nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
S sodelovanjem v nagradni igri na spletnem mestu uporabnik potrdi strinjanje s pogoji za sodelovanje v nagradni igri na www.najsmucisce.si.

RADIO Si zbira osebne podatke v glasovanju samo za namene tega glasovanja in te nagradne igre ter za pošiljanje morebitne nagrade. Podatki bodo za ta namen shranjeni do 30.5.2024. Sodelujoči v glasovanju in nagradni igri se ob prijavi lahko strinjajo, da jim enkrat mesečno na e-naslov Radio Si pošlje e-novičke in obvestila o nagradnih igrah/akcijah Radia Si.

RADIO Si skrbno varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice do vpogleda, popravka, prenehanja obdelave, izbrisa in omejitve obdelave. V kolikor ne želite, da vaše podatke hranimo in jih obdelujemo nam to sporočite na pr@radiosi.eu. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši vaše pravice se lahko obrnete na pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov: vop@rtvslo.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja marketinških akcij uredništva Radia Si, skladno z zakonom.

9. Razno
Z oddajo glasu za Naj smučišče, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša.

Organizator je izključno pristojen za reševanje pritožb v zvezi z nagradno igro.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Informacije
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.najsmucisce.si.

V primeru težav ali nejasnosti prosimo kontaktirajte organizatorja na radio.si@rtvslo.si.

 

Pravila in pogoji za sodelovanje v akciji in nagradni igri “Naj kopališče 2023”

1. Organizator nagradne igre
Nosilec akcije in izvajalec nagradne igre je RTV Slovenija, Radio Si, Ilichova 33, 2000 Maribor.

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od začetka maja do konca septembra 2023.

3. Pogoji za sodelovanje
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe starejše od 16.let, ki v času trajanja nagradne igre oddajo svoj glas v akciji Naj kopališče na spletnem mestu www.najkopalisce.si in navedejo zahtevane podatke.
V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov bo sodelujoči izločen iz sodelovanja in žrebanja.
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar le enkrat tedensko.

4. Nagrade
Uporabniki se bodo s sodelovanjem v nagradni igri Naj kopališče 2023 potegovali za naslednje nagrade:

V tedenskih žrebanjih podarjamo: 15x darilni paket Radio SI, vstopnice za kopanje na slovenskih kopališčih …

5. Žrebanje nagrad
Žrebanja nagrad bodo potekala tedensko (vsako sredo)  na sedežu družbe Radia Si.

Pri žrebu se upošteva vsak oddan glas posameznika.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnem mestu www.najkopalisce.si v roku 2 delovnih dni od dneva žrebanja. Nagrajenci bodo prejeli elektronsko pošto z obvestilom o prejemu nagrade.

Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

6. Obveščanje nagrajencev
Izžrebanci bodo  z elektronskim sporočilom prejeli obvestilo o tem, da so bili izžrebani in zahtevo po oddaji osebnih podatkov. Uporabniki, ki ne bodo prejeli nagrade, o tem ne bodo obveščeni.

Izžrebanec je upravičen do nagrade, če pošlje elektronsko sporočilo z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka) v roku 14 dni od prejetja obvestila o tem, da je bil izžreban.

Če organizator nagrade iz kakršnegakoli razloga (na strani nagrajenca) ne more podeliti nagrajencu, le-ta izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu.

7. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po pošti po dogovoru z Radiem Si. Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

V primeru mladoletnih nagrajencev se prevzem nagrad ureja z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem prevzeti nagrado v skladu s pravili nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
S sodelovanjem v nagradni igri na spletnem mestu uporabnik potrdi strinjanje s pogoji za sodelovanje v nagradni igri na www.najkopalisce.si.

RADIO Si zbira osebne podatke v glasovanju samo za namene tega glasovanja in te nagradne igre ter za pošiljanje morebitne nagrade. Podatki bodo za ta namen shranjeni do 30.11.2023. Sodelujoči v glasovanju in nagradni igri se ob prijavi lahko strinjajo, da jim enkrat mesečno na e-naslov Radio Si pošlje e-novičke in obvestila o nagradnih igrah/akcijah Radia Si.

RADIO Si skrbno varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice do vpogleda, popravka, prenehanja obdelave, izbrisa in omejitve obdelave. V kolikor ne želite, da vaše podatke hranimo in jih obdelujemo nam to sporočite na pr@radiosi.eu. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši vaše pravice se lahko obrnete na pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov: vop@rtvslo.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja marketinških akcij uredništva Radia Si, skladno z zakonom.

9. Razno
Z oddajo glasu za Naj kopališče, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša.

Organizator je izključno pristojen za reševanje pritožb v zvezi z nagradno igro.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Informacije
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.najkopalisce.si.

V primeru težav ali nejasnosti prosimo kontaktirajte organizatorja na radio.si@rtvslo.si.